Algemene voorwaarden 

door Barend Schipper 

Coaching tijden 

De les of coaching wordt wekelijks gegeven in principe op een vaste dag en tijd. Bij uitzondering kan de les tot uiterlijk 24 uur van te voren door zowel coach als leerling verschoven worden. Bij overmacht kan 2 uur van tevoren de les worden verschoven. 
De lessen mogen uitlopen, hiermee wordt alvast tijd ‘gespaard’ voor een inhaalles. 

Compensatie tijd 

Het kan gebeuren dat door omstandigheden bij leerling of docent een coaching uitvalt. Vaak is het lastig om dan een inhaal uur in te plannen: dat zou dan twee keer in de week coaching hebben betekend, of een dubbele coaching wat misschien moeilijk in het rooster past. Daarom is er voor gekozen om per les vaak wat langer coaching gegeven dan waarvoor wordt betaald. Zo wordt er gestaag ‘compensatietijd’ opgebouwd. 

Als er een coaching uitvalt en er zijn voldoende compensatieminuten, dan wordt de les in rekening gebracht en de lestijd in mindering gebracht op het saldo van de opgespaarde compensatietijd. 

Op deze manier wordt er gegarandeerd dat er wordt betaald voor tijd die ook echt is gecoacht en wordt er voor de coach gegarandeerd dat ook bij uitval het inkomen stabiel blijft (41 coachings per seizoen). 
In de praktijk opstaan er over het algemeen meer compensatieminuten dan waar aanspraak op wordt gemaakt. De compensatieminuten die niet worden aangesproken zullen ook niet in rekening worden gebracht: deze zijn voor de rekening van de coach. 
Er is geen vervaldatum voor opgebouwde compensatietijd. 
In overleg kan er in plaats van een compensatieles een extra coaching worden ingepland. 

3. Vakanties 

Tijdens de officiële schoolvakanties wordt geen les gegeven, en deze lessen worden ook niet verrekend met compensatietijd. Deze zijn: de herfstvakantie,  kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie. 

De officiële schoolvakanties regio Noord worden gevolgd. 

De overige officiële vrije dagen van school worden ingehaald of verrekend met compensatietijd. 

In overleg kan er in de vakantie soms een extra coaching worden gegeven. 

SCHOOLVAKANTIES IN 2021-22: 

Tijdens deze vakanties wordt geen les gegeven en deze lessen worden niet ingehaald of verrekend met compensatietijd. 

 

Herfstvakantie 

16 oktober 2021 

24 oktober 2021 

Kerstvakantie 2018-2019 

25 december 2021 

9 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 2021 

19 februari 2022 

27 februari 2022 

Meivakantie 2021 

30 april 2022 

8 mei 2022 

Zomervakantie 2021 

16 juli 2022 

28 augustus 2022 

VRIJE DAGEN: 

Op de onderstaande vrije dagen wordt (behalve in onderling overleg) ook geen les gegeven. Deze worden wel gecompenseerd met een inhaalles of verrekend met compensatietijd: 

Goede Vrijdag 

Vrijdag, 15 April 2022 

Pasen 

Zondag en maandag, 17 en 18 April 2022 

Koningsdag 

Woensdag, 27 April 2022 

Bevrijdingsdag 

Donderdag, 5 Mei 2022 

Hemelvaartsdag 

Donderdag, 26 Mei 2022 

Pinksteren 

Zondag en maandag, 5 en 6 Juni 2022 

Ziekte en lesuitval 

Lessen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Niet-gevolgde lessen worden gecompenseerd met compensatietijd (zie artikel 2) of met een inhaalles. De eventuele inhaalles wordt bij voorkeur binnen een maand na het verzuim gegeven. 
Lessen die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze lessen worden niet verrekend met compensatietijd. 

Beëindigen van de lessen 

Indien de leerling de lessen wil beëindigen geldt er een opzegtermijn van twee maanden. De lessen die in deze twee maanden vallen worden bij het opzeggen betaald. 
De leerling heeft met het betalen van de twee maanden opzegtermijn recht op het aantal lessen dat in deze twee maanden valt. De leerling kan tot een jaar na het opzeggen aanspraak maken op deze lessen. Deze lessen worden ingepland in  overleg met de docent. 
De docent behoudt zich het recht voor om het lesverband op ieder moment te beëindigen indien er zich omstandigheden voordoen waardoor hij besluit te stoppen met het geven van muzieklessen aan de leerling. Daarmee wordt op dat moment de inschrijving van de leerling ongedaan gemaakt. Indien door de leerling reeds lesgeld is betaald voor de op dat moment geldende lestermijn zal de docent het resterende gedeelte van het lesgeld dat te veel betaald is terugstorten. Alleen wanneer de docent het lesverband beëindigt, kan er restitutie van lesgeld plaatsvinden. Indien de leerling besluit de lessen te beëindigen geldt hier de opzegtermijn van twee maanden en is restitutie van lesgelden die vallen binnen de twee maanden niet mogelijk. 

 

 

———————————————————————————————————————